nap the garena nap so garena nap the lien minh huyen thoai nap so lien minh huyen thoai nap the fifa online 3 nap so fifa online 3 nap gold member

nap the garena nap so garena nap the lmht nap the lien minh huyen thoai nap so fifa online 3 nap the fifa online 3 nap the garena nap so garena nap gold member nap the zing nap zing xu nap xu zing nap zing xu bang the viettel nap zing xu bang the vina nap zing xu bang the mobi

HDD (Ổ cứng) - An Nam JSC | Laptop | Desktop | Lenovo | Canon | HP | Dell

Lượt truy cập: 1

Trong ngày: 1

 

0
  • Western 1TB SATA (3 Gb/s); 7200 rpm; 32MB Cache
   • Hãng sản xuất: Western
   • Dung lượng: 1TB
   • Chuẩn cắm: SATA (3 Gb/s)
   • Bộ nhớ đệm: 32MB Cache
   • Tốc độ vòng quay: 7200 rpm
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 36 tháng
   • Hãng sản xuất: Western
   • Dung lượng: 1TB
   • Chuẩn cắm: SATA (3 Gb/s)
   • Bộ nhớ đệm: 32MB Cache
   • Tốc độ vòng quay: 7200 rpm
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 36 tháng
   Giá bán: 0.000 VNĐ
  • Hitachi 320GB SATA 150 - 7200rpm - 16 MB(Chính hãng )
   • Hãng sản xuất: Hitachi
   • Dung lượng: 320GB
   • Chuẩn cắm: SATA
   • Bộ nhớ đệm: 16 MB
   • Tốc độ vòng quay: 7200rpm
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 36 tháng
   • Hãng sản xuất: Hitachi
   • Dung lượng: 320GB
   • Chuẩn cắm: SATA
   • Bộ nhớ đệm: 16 MB
   • Tốc độ vòng quay: 7200rpm
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 36 tháng
   Giá bán: 0.000 VNĐ
  • Hitachi 250GB SATA 150 - 7200rpm - 8 MB(Chính hãng )
   • Hãng sản xuất: Hitachi
   • Dung lượng: 250GB
   • Chuẩn cắm: SATA
   • Bộ nhớ đệm: 8 MB
   • Tốc độ vòng quay: 7200rpm
   • Dùng cho: Desktop
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 36 tháng
   • Hãng sản xuất: Hitachi
   • Dung lượng: 250GB
   • Chuẩn cắm: SATA
   • Bộ nhớ đệm: 8 MB
   • Tốc độ vòng quay: 7200rpm
   • Dùng cho: Desktop
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 36 tháng
   Giá bán: 0.000 VNĐ
  • Seagate 1.000 GB SATA (3 Gb/s)
   • Hãng sản xuất: Seagate
   • Dung lượng: 1000 GB
   • Chuẩn cắm: SATA
   • Bộ nhớ đệm: 32MB
   • Tốc độ vòng quay: 7200 rpm
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 36 tháng
   • Hãng sản xuất: Seagate
   • Dung lượng: 1000 GB
   • Chuẩn cắm: SATA
   • Bộ nhớ đệm: 32MB
   • Tốc độ vòng quay: 7200 rpm
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 36 tháng
   Giá bán: 0.000 VNĐ
  • Seagate 2.000 GB SATA (3 Gb/s)
   • Hãng sản xuất: Seagate
   • Dung lượng: 2.000 GB
   • Chuẩn cắm: SATA
   • Bộ nhớ đệm: 32MB
   • Tốc độ vòng quay: 7200 rpm
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 36 tháng
   • Hãng sản xuất: Seagate
   • Dung lượng: 2.000 GB
   • Chuẩn cắm: SATA
   • Bộ nhớ đệm: 32MB
   • Tốc độ vòng quay: 7200 rpm
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 36 tháng
   Giá bán: 0.000 VNĐ
  • Seagate 250GB SATA 150 - 7200rpm - 8 MB(Chính hãng )
   • Hãng sản xuất: Seagate
   • Dung lượng: 250GB
   • Chuẩn cắm: SATA 150
   • Bộ nhớ đệm: 8 MB
   • Tốc độ vòng quay: 7200rpm
   • Loại: 3,5
   • Dùng cho: Desktop
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 36 tháng
   • Hãng sản xuất: Seagate
   • Dung lượng: 250GB
   • Chuẩn cắm: SATA 150
   • Bộ nhớ đệm: 8 MB
   • Tốc độ vòng quay: 7200rpm
   • Loại: 3,5
   • Dùng cho: Desktop
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 36 tháng
   Giá bán: 0.000 VNĐ
  • Seagate 320GB SATA for notebook
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Gọi điện | Bảo hành: 36 tháng
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Gọi điện | Bảo hành: 36 tháng
   Giá bán: Tham khảo VNĐ
  • Seagate 500GB SATA (3 Gb/s); 7200 rpm; 32MB Cache
   • Hãng sản xuất: SEAGATE
   • Dung lượng: 500Gb
   • Chuẩn cắm: SATA II
   • Bộ nhớ đệm: 16Mb
   • Tốc độ vòng quay: 7200rpm
   • Loại: 3.5
   • Dùng cho: For Desktop
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 36 tháng
   • Hãng sản xuất: SEAGATE
   • Dung lượng: 500Gb
   • Chuẩn cắm: SATA II
   • Bộ nhớ đệm: 16Mb
   • Tốc độ vòng quay: 7200rpm
   • Loại: 3.5
   • Dùng cho: For Desktop
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 36 tháng
   Giá bán: 0.000 VNĐ
  • HDD Samsung 1TB - 32Mb - SATA - 3.5"
   • Hãng sản xuất: Samsung
   • Dung lượng: 1TB
   • Chuẩn cắm: SATA2
   • Bộ nhớ đệm: 32Mb
   • Tốc độ vòng quay: 7200rpm
   • Loại: Gắn trong
   • Dùng cho: PC
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 36 tháng
   • Hãng sản xuất: Samsung
   • Dung lượng: 1TB
   • Chuẩn cắm: SATA2
   • Bộ nhớ đệm: 32Mb
   • Tốc độ vòng quay: 7200rpm
   • Loại: Gắn trong
   • Dùng cho: PC
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 36 tháng
   Giá bán: 0.000 VNĐ
  • HDD Samsung 320GB - 16Mb - SATA - 3.5"
   • Hãng sản xuất: Samsung
   • Dung lượng: 320GB
   • Chuẩn cắm: SATA2
   • Bộ nhớ đệm: 16Mb
   • Tốc độ vòng quay: 7200rpm
   • Loại: Gắn trong
   • Dùng cho: PC
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Gọi điện | Bảo hành: 36 tháng
   • Hãng sản xuất: Samsung
   • Dung lượng: 320GB
   • Chuẩn cắm: SATA2
   • Bộ nhớ đệm: 16Mb
   • Tốc độ vòng quay: 7200rpm
   • Loại: Gắn trong
   • Dùng cho: PC
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Gọi điện | Bảo hành: 36 tháng
   Giá bán: Tham khảo VNĐ
  Liên hệ ngay: 0280.3759.888