nap the garena nap so garena nap the lien minh huyen thoai nap so lien minh huyen thoai nap the fifa online 3 nap so fifa online 3 nap gold member

nap the garena nap so garena nap the lmht nap the lien minh huyen thoai nap so fifa online 3 nap the fifa online 3 nap the garena nap so garena nap gold member nap the zing nap zing xu nap xu zing nap zing xu bang the viettel nap zing xu bang the vina nap zing xu bang the mobi

Máy bộ Fantom - An Nam JSC | Laptop | Desktop | Lenovo | Canon | HP | Dell

Lượt truy cập: 1

Trong ngày: 1

 

0
 • Máy bộ Fantom:
  • FANTOM F377
   • Model: F377
   • Main: Intel® G41 Chipset
   • CPU: Intel Pentium DualCore E5700 (2M Cache, 3.0GHz, 800 MHz FSB)
   • Ram: 2GB
   • HDD: 320GB SATA2
   • Keyboad + Mouse: Optical Mouse + P/S2 Keyboard
   • Case + Nguồn: Slim - HDD
   • Monitor: 18,5 inch
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   • Model: F377
   • Main: Intel® G41 Chipset
   • CPU: Intel Pentium DualCore E5700 (2M Cache, 3.0GHz, 800 MHz FSB)
   • Ram: 2GB
   • HDD: 320GB SATA2
   • Keyboad + Mouse: Optical Mouse + P/S2 Keyboard
   • Case + Nguồn: Slim - HDD
   • Monitor: 18,5 inch
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   Giá bán: 8.200.000 VNĐ
  • FANTOM F456
   • Model: F456
   • Main: Intel® H55 Chipset
   • CPU: Intel® Core i3-540 3.06GHz
   • Ram: 2GB
   • HDD: 250GB SATA2
   • Keyboad + Mouse: Optical Mouse + P/S2 Keyboard
   • Case + Nguồn: F4 series
   • ODD: DVD
   • VGA Card: ON
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   • Model: F456
   • Main: Intel® H55 Chipset
   • CPU: Intel® Core i3-540 3.06GHz
   • Ram: 2GB
   • HDD: 250GB SATA2
   • Keyboad + Mouse: Optical Mouse + P/S2 Keyboard
   • Case + Nguồn: F4 series
   • ODD: DVD
   • VGA Card: ON
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   Giá bán: 9.400.000 VNĐ
  • FANTOM F373
   • Model: F373
   • Main: Intel® G41 Chipset
   • CPU: Intel® Pentium® E5500 (2.8GHz, 2MB Cache, FSB 800Mhz)
   • Ram: 1GB
   • HDD: 320GB SATA2
   • Keyboad + Mouse: Optical Mouse + P/S2 Keyboard
   • Case + Nguồn: Slim
   • ODD: DVD ROM 16X
   • Monitor: Fantom 18,5 inch LCD
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   • Model: F373
   • Main: Intel® G41 Chipset
   • CPU: Intel® Pentium® E5500 (2.8GHz, 2MB Cache, FSB 800Mhz)
   • Ram: 1GB
   • HDD: 320GB SATA2
   • Keyboad + Mouse: Optical Mouse + P/S2 Keyboard
   • Case + Nguồn: Slim
   • ODD: DVD ROM 16X
   • Monitor: Fantom 18,5 inch LCD
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   Giá bán: 7.900.000 VNĐ
  • FANTOM F371A
   • Model: F371A
   • Main: Intel® G41 Chipset
   • CPU: Intel® Pentium® E5500 (2.8GHz, 2MB Cache, FSB 800Mhz)
   • Ram: 1GB
   • HDD: 250GB SATA2
   • Keyboad + Mouse: Optical Mouse + P/S2 Keyboard
   • Case + Nguồn: Slim
   • ODD: DVD ROM 16X
   • Monitor: Fantom 18,5 inch LCD
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   • Model: F371A
   • Main: Intel® G41 Chipset
   • CPU: Intel® Pentium® E5500 (2.8GHz, 2MB Cache, FSB 800Mhz)
   • Ram: 1GB
   • HDD: 250GB SATA2
   • Keyboad + Mouse: Optical Mouse + P/S2 Keyboard
   • Case + Nguồn: Slim
   • ODD: DVD ROM 16X
   • Monitor: Fantom 18,5 inch LCD
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   Giá bán: 7.600.000 VNĐ
  • FANTOM F567
   • Model: FANTOM F567
   • Main: Intel H55 Nehalem
   • CPU: Intel Core i3-540 3.06Ghz
   • Ram: 2GB DDR3 1333
   • HDD: 320GB SATA2
   • Keyboad + Mouse: Optical Mouse + P/S2 Keyboard
   • Case + Nguồn: Graphic PC
   • ODD: DVD RW
   • Monitor: Fantom 18,5"" LCD
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   • Model: FANTOM F567
   • Main: Intel H55 Nehalem
   • CPU: Intel Core i3-540 3.06Ghz
   • Ram: 2GB DDR3 1333
   • HDD: 320GB SATA2
   • Keyboad + Mouse: Optical Mouse + P/S2 Keyboard
   • Case + Nguồn: Graphic PC
   • ODD: DVD RW
   • Monitor: Fantom 18,5"" LCD
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   Giá bán: 9.800.000 VNĐ
  • FANTOM F360A
   • Model: FANTOM F360A
   • Main: Intel® G41 Chipset
   • CPU: Intel® Celeron® E3400 2.6GHz dual-core
   • Ram: 1GB DDR2 800MHz
   • HDD: 250GB SATA2
   • Keyboad + Mouse: Optical Mouse + P/S2 Keyboard
   • Case + Nguồn: Slim
   • ODD: DVD
   • Monitor: Fantom 18,5" LCD
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   • Model: FANTOM F360A
   • Main: Intel® G41 Chipset
   • CPU: Intel® Celeron® E3400 2.6GHz dual-core
   • Ram: 1GB DDR2 800MHz
   • HDD: 250GB SATA2
   • Keyboad + Mouse: Optical Mouse + P/S2 Keyboard
   • Case + Nguồn: Slim
   • ODD: DVD
   • Monitor: Fantom 18,5" LCD
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   Giá bán: 7.100.000 VNĐ
  • FANTOM F350A
   • Model: FANTOM F350A
   • Main: Intel® G41 Chipset
   • CPU: Intel® Celeron® D430 - 1,8GHz
   • Ram: 1GB DDR2 800MHz
   • HDD: 250GB SATA2
   • Keyboad + Mouse: Optical Mouse + P/S2 Keyboard
   • Case + Nguồn: Slim
   • ODD: DVD
   • Monitor: Fantom 18,5 LCD
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   • Model: FANTOM F350A
   • Main: Intel® G41 Chipset
   • CPU: Intel® Celeron® D430 - 1,8GHz
   • Ram: 1GB DDR2 800MHz
   • HDD: 250GB SATA2
   • Keyboad + Mouse: Optical Mouse + P/S2 Keyboard
   • Case + Nguồn: Slim
   • ODD: DVD
   • Monitor: Fantom 18,5 LCD
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   Giá bán: 7.000.000 VNĐ
  • FANTOM F376
   • Model: F376
   • Main: Intel® G41 Chipset
   • CPU: DualCore E5700 (2M Cache, 3.0GHz, 800 MHz FSB)
   • Ram: 1GB DDR2 800MHz
   • HDD: 250GB SATA2
   • Keyboad + Mouse: Optical Mouse + P/S2 Keyboard
   • Case + Nguồn: Slim
   • ODD: DVD ROM 16X
   • Monitor: LG 18,5 inch LCD
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   • Model: F376
   • Main: Intel® G41 Chipset
   • CPU: DualCore E5700 (2M Cache, 3.0GHz, 800 MHz FSB)
   • Ram: 1GB DDR2 800MHz
   • HDD: 250GB SATA2
   • Keyboad + Mouse: Optical Mouse + P/S2 Keyboard
   • Case + Nguồn: Slim
   • ODD: DVD ROM 16X
   • Monitor: LG 18,5 inch LCD
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   Giá bán: 7.900.000 VNĐ
  • FANTOM F371S
   • Main: Intel® G41 Chipset
   • CPU: Intel® Pentium® E5300 2.6GHz dual-core
   • Ram: 1GB DDR2 800MHz
   • HDD: 160GB SATA2
   • Keyboad + Mouse: Optical Mouse + P/S2 Keyboard
   • Case + Nguồn: Slim
   • ODD: DVD ROM 16X
   • Monitor: LG 18,5" LCD
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   • Main: Intel® G41 Chipset
   • CPU: Intel® Pentium® E5300 2.6GHz dual-core
   • Ram: 1GB DDR2 800MHz
   • HDD: 160GB SATA2
   • Keyboad + Mouse: Optical Mouse + P/S2 Keyboard
   • Case + Nguồn: Slim
   • ODD: DVD ROM 16X
   • Monitor: LG 18,5" LCD
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   Giá bán: 7.600.000 VNĐ
  • FANTOM F323S
   • Model: FANTOM F323S
   • Main: Intel Pineview Chipset
   • CPU: Intel® Atom™ D410 1.66GHz
   • Ram: 1GB DDR2 800MHz
   • HDD: 250GB SATA2
   • Keyboad + Mouse: Mouse + Keyboard: Optical Mouse + P/S2 Keyboard
   • Case + Nguồn: Slim
   • ODD: DVD ROM
   • Monitor: LG 18,5
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   • Model: FANTOM F323S
   • Main: Intel Pineview Chipset
   • CPU: Intel® Atom™ D410 1.66GHz
   • Ram: 1GB DDR2 800MHz
   • HDD: 250GB SATA2
   • Keyboad + Mouse: Mouse + Keyboard: Optical Mouse + P/S2 Keyboard
   • Case + Nguồn: Slim
   • ODD: DVD ROM
   • Monitor: LG 18,5
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   Giá bán: 6.500.000 VNĐ
  Liên hệ ngay: 0280.3759.888