nap the garena nap so garena nap the lien minh huyen thoai nap so lien minh huyen thoai nap the fifa online 3 nap so fifa online 3 nap gold member

nap the garena nap so garena nap the lmht nap the lien minh huyen thoai nap so fifa online 3 nap the fifa online 3 nap the garena nap so garena nap gold member nap the zing nap zing xu nap xu zing nap zing xu bang the viettel nap zing xu bang the vina nap zing xu bang the mobi

Panasonic - An Nam JSC | Laptop | Desktop | Lenovo | Canon | HP | Dell

Lượt truy cập: 1

Trong ngày: 1

 

0
 • Panasonic:
  • Máy chiếu PANASONIC PT-LB90NTEA
   • Cường độ sáng: 3500 ANSI Lumens
   • Độ phân giải (SVGA): XGA(1024 x 768) x 3. Nén max UXGA(1600 x 1200) x 3
   • Độ tương phản: 500:1
   • Công suất bóng đèn: 220W UHM / 5000 giờ
   • Kích thước máy: 368 x 88 x 233 mm
   • Trọng lượng: 2.96 kg
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   • Cường độ sáng: 3500 ANSI Lumens
   • Độ phân giải (SVGA): XGA(1024 x 768) x 3. Nén max UXGA(1600 x 1200) x 3
   • Độ tương phản: 500:1
   • Công suất bóng đèn: 220W UHM / 5000 giờ
   • Kích thước máy: 368 x 88 x 233 mm
   • Trọng lượng: 2.96 kg
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   Giá bán: 33.390.000 VNĐ
  • Máy chiếu PANASONIC PT-LB90EA
   • Cường độ sáng: 3500 ANSI Lumens
   • Độ phân giải (SVGA): XGA(1024 x 768) x 3 .Nén max UXGA(1600 x 1200) x 3
   • Độ tương phản: 500:1
   • Công suất bóng đèn: 220W UHM / 3000 giờ
   • Kích thước máy: 368 x 88 x 233 mm
   • Trọng lượng: 2.96 kg
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   • Cường độ sáng: 3500 ANSI Lumens
   • Độ phân giải (SVGA): XGA(1024 x 768) x 3 .Nén max UXGA(1600 x 1200) x 3
   • Độ tương phản: 500:1
   • Công suất bóng đèn: 220W UHM / 3000 giờ
   • Kích thước máy: 368 x 88 x 233 mm
   • Trọng lượng: 2.96 kg
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   Giá bán: 31.080.000 VNĐ
  • Máy chiếu PANASONIC PT-LB78VEA
   • Cường độ sáng: 3000 ANSI Lumens
   • Độ phân giải (SVGA): XGA(1024 x 768) x 3 Nén max UXGA(1600 x 1200) x 3
   • Độ tương phản: 500:1
   • Công suất bóng đèn: 220W UHM / 3000 giờ
   • Kích thước máy: 368 x 88 x 233 mm
   • Trọng lượng: 2.96 kg
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   • Cường độ sáng: 3000 ANSI Lumens
   • Độ phân giải (SVGA): XGA(1024 x 768) x 3 Nén max UXGA(1600 x 1200) x 3
   • Độ tương phản: 500:1
   • Công suất bóng đèn: 220W UHM / 3000 giờ
   • Kích thước máy: 368 x 88 x 233 mm
   • Trọng lượng: 2.96 kg
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   Giá bán: 25.725.000 VNĐ
  • Máy chiếu PANASONIC PT-LB2E
   • Cường độ sáng: 2600 ANSI Lumens
   • Độ phân giải (SVGA): XGA (1024 x 768) x 3. Nén max UXGA (1600
   • Độ tương phản: 500:1 (full on/full off)*2
   • Công suất bóng đèn: 220W UHM / 5000 giờ
   • Kích thước máy: 307 x 69 x 210 mm
   • Trọng lượng: 2.3 kg
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   • Cường độ sáng: 2600 ANSI Lumens
   • Độ phân giải (SVGA): XGA (1024 x 768) x 3. Nén max UXGA (1600
   • Độ tương phản: 500:1 (full on/full off)*2
   • Công suất bóng đèn: 220W UHM / 5000 giờ
   • Kích thước máy: 307 x 69 x 210 mm
   • Trọng lượng: 2.3 kg
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   Giá bán: 20.895.000 VNĐ
  • Máy chiếu PANASONIC PT-LB1E
   • Cường độ sáng: 2200 ANSI Lumens
   • Độ phân giải (SVGA): XGA (1024 x 768) x 3 Nén max UXGA (1600 x 1200) x 3
   • Độ tương phản: 500:1 (full on/full off)*2
   • Công suất bóng đèn: 220W UHM / 5000 giờ
   • Kích thước máy: 307 x 69 x 210 mm
   • Trọng lượng: 2.3 kg
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   • Cường độ sáng: 2200 ANSI Lumens
   • Độ phân giải (SVGA): XGA (1024 x 768) x 3 Nén max UXGA (1600 x 1200) x 3
   • Độ tương phản: 500:1 (full on/full off)*2
   • Công suất bóng đèn: 220W UHM / 5000 giờ
   • Kích thước máy: 307 x 69 x 210 mm
   • Trọng lượng: 2.3 kg
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   Giá bán: 18.795.000 VNĐ
  • Máy chiếu Panasonic PT-LB80NTEA
   • Cường độ sáng: 3200 ANSI Lumens
   • Độ phân giải (SVGA): XGA (1024x768) dot
   • Độ tương phản: 500:1
   • Công suất bóng đèn: 165W
   • Kích thước máy: 368 x 88 x 233 mm
   • Trọng lượng: 3.0kg
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   • Cường độ sáng: 3200 ANSI Lumens
   • Độ phân giải (SVGA): XGA (1024x768) dot
   • Độ tương phản: 500:1
   • Công suất bóng đèn: 165W
   • Kích thước máy: 368 x 88 x 233 mm
   • Trọng lượng: 3.0kg
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   Giá bán: 34.440.000 VNĐ
  • Máy chiếu Panasonic PT-LB80EA
   • Cường độ sáng: 3200 ANSI Lumens
   • Độ phân giải (SVGA): XGA (1024x768) dot
   • Độ tương phản: 500:1
   • Công suất bóng đèn: 165W
   • Kích thước máy: 368 x 88 x 233 mm
   • Trọng lượng: 3.0kg
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   • Cường độ sáng: 3200 ANSI Lumens
   • Độ phân giải (SVGA): XGA (1024x768) dot
   • Độ tương phản: 500:1
   • Công suất bóng đèn: 165W
   • Kích thước máy: 368 x 88 x 233 mm
   • Trọng lượng: 3.0kg
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   Giá bán: 29.820.000 VNĐ
  • Máy chiếu Panasonic PT-LB75NTEA
   • Cường độ sáng: 2600 ANSI Lumens
   • Độ phân giải (SVGA): XGA (1024x768) dot
   • Độ tương phản: 500:1
   • Công suất bóng đèn: 165W
   • Kích thước máy: 368 x 88 x 233 mm
   • Trọng lượng: 2.96kg
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Gọi điện | Bảo hành: 12 tháng
   • Cường độ sáng: 2600 ANSI Lumens
   • Độ phân giải (SVGA): XGA (1024x768) dot
   • Độ tương phản: 500:1
   • Công suất bóng đèn: 165W
   • Kích thước máy: 368 x 88 x 233 mm
   • Trọng lượng: 2.96kg
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Gọi điện | Bảo hành: 12 tháng
   Giá bán: Tham khảo VNĐ
  • Máy chiếu Panasonic PT-LB51NTEA
   • Cường độ sáng: 2.000 Ansi Lumens
   • Độ phân giải (SVGA): XGA ( 1024x768 ) Công nghệ DaylightView 2.
   • Độ tương phản: 400:1
   • Công suất bóng đèn: 3000 h, Lamp 155W
   • Kích thước máy: 297 x 57 x 210mm
   • Trọng lượng: 1.9 kg
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   • Cường độ sáng: 2.000 Ansi Lumens
   • Độ phân giải (SVGA): XGA ( 1024x768 ) Công nghệ DaylightView 2.
   • Độ tương phản: 400:1
   • Công suất bóng đèn: 3000 h, Lamp 155W
   • Kích thước máy: 297 x 57 x 210mm
   • Trọng lượng: 1.9 kg
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   Giá bán: 20.370.000 VNĐ
  • Máy chiếu Panasonic PT-LB51EA
   • Cường độ sáng: 2000 ANSI lumen
   • Độ phân giải (SVGA): XGA (1024 x 768)
   • Độ tương phản: 400:1
   • Công suất bóng đèn: 165W
   • Kích thước máy: Thiết kế gọn (chỉ bằng khổ A4), nhẹ (chỉ 1.8kg).
   • Trọng lượng: Công nghệ DaylightView 2
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   • Cường độ sáng: 2000 ANSI lumen
   • Độ phân giải (SVGA): XGA (1024 x 768)
   • Độ tương phản: 400:1
   • Công suất bóng đèn: 165W
   • Kích thước máy: Thiết kế gọn (chỉ bằng khổ A4), nhẹ (chỉ 1.8kg).
   • Trọng lượng: Công nghệ DaylightView 2
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   Giá bán: 17.850.000 VNĐ
  Liên hệ ngay: 0280.3759.888