nap the garena nap so garena nap the lien minh huyen thoai nap so lien minh huyen thoai nap the fifa online 3 nap so fifa online 3 nap gold member

nap the garena nap so garena nap the lmht nap the lien minh huyen thoai nap so fifa online 3 nap the fifa online 3 nap the garena nap so garena nap gold member nap the zing nap zing xu nap xu zing nap zing xu bang the viettel nap zing xu bang the vina nap zing xu bang the mobi

CD-Rom (đĩa quang) - An Nam JSC | Laptop | Desktop | Lenovo | Canon | HP | Dell

Lượt truy cập: 1

Trong ngày: 1

 

0
 • CD-Rom (đĩa quang):
  • SAMSUNG DVD Writer 20X - SATA
   • Loại: DVD Writer
   • Tốc độ đọc: 20X
   • Chuẩn giao tiếp: SATA
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   • Loại: DVD Writer
   • Tốc độ đọc: 20X
   • Chuẩn giao tiếp: SATA
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   Giá bán: 0.000 VNĐ
  • LG DVD RW
   • Loại: DVD RW
   • Tốc độ đọc: 22-8-16 DVD / 48-32-48 CDRW
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Gọi điện | Bảo hành: 12 tháng
   • Loại: DVD RW
   • Tốc độ đọc: 22-8-16 DVD / 48-32-48 CDRW
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Gọi điện | Bảo hành: 12 tháng
   Giá bán: Tham khảo VNĐ
  • LG DVD Rom
   • Loại: 16X
   • Chuẩn giao tiếp: IDE
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   • Loại: 16X
   • Chuẩn giao tiếp: IDE
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   Giá bán: 0.000 VNĐ
  • Pioneer DVD-RW 22X Drive - ATA
   • Loại: DVD-RW
   • Tốc độ đọc: 22x
   • Chuẩn giao tiếp: ATA
   • Mầu sắc: Đen
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Gọi điện | Bảo hành: 12 tháng
   • Loại: DVD-RW
   • Tốc độ đọc: 22x
   • Chuẩn giao tiếp: ATA
   • Mầu sắc: Đen
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Gọi điện | Bảo hành: 12 tháng
   Giá bán: Tham khảo VNĐ
  • Liteon DVD RW
   • Loại: DVD RW
   • Tốc độ đọc: 20x8x16x48x32x48 Multi DL
   • Chuẩn giao tiếp: SATA
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 0 tháng
   • Loại: DVD RW
   • Tốc độ đọc: 20x8x16x48x32x48 Multi DL
   • Chuẩn giao tiếp: SATA
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 0 tháng
   Giá bán: 0.000 VNĐ
  • Liteon Black 16X DVD-ROM
   • Loại: 16X DVD-ROM
   • Tốc độ đọc: 16X
   • Chuẩn giao tiếp: IDE
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Gọi điện | Bảo hành: 12 tháng
   • Loại: 16X DVD-ROM
   • Tốc độ đọc: 16X
   • Chuẩn giao tiếp: IDE
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Gọi điện | Bảo hành: 12 tháng
   Giá bán: Tham khảo VNĐ
  • ASUS DVD-E818AT DVD-ROM 18x SATA
   • Loại: DVD-ROM
   • Tốc độ đọc: DVD: 18x max. ~ 24930 KB/sec CD: 48x max. ~ 7200 KB/sec
   • Bộ nhớ đệm: 198 KB
   • Chuẩn giao tiếp: SATA
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   • Loại: DVD-ROM
   • Tốc độ đọc: DVD: 18x max. ~ 24930 KB/sec CD: 48x max. ~ 7200 KB/sec
   • Bộ nhớ đệm: 198 KB
   • Chuẩn giao tiếp: SATA
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   Giá bán: 0.000 VNĐ
  • ASUS DRW-2014L1T DVD-RW 20X Drive
   • Loại: DVD-RW
   • Tốc độ đọc: 8X-40X
   • Bộ nhớ đệm: 2 MB
   • Chuẩn giao tiếp: SATA
   • Mầu sắc: Đen
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   • Loại: DVD-RW
   • Tốc độ đọc: 8X-40X
   • Bộ nhớ đệm: 2 MB
   • Chuẩn giao tiếp: SATA
   • Mầu sắc: Đen
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   Giá bán: 0.000 VNĐ
  • DVD-RW Samsung 22x20x12 52x32x52 White/Black
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   Giá bán: 0.000 VNĐ
  Liên hệ ngay: 0280.3759.888