nap the garena nap so garena nap the lien minh huyen thoai nap so lien minh huyen thoai nap the fifa online 3 nap so fifa online 3 nap gold member

nap the garena nap so garena nap the lmht nap the lien minh huyen thoai nap so fifa online 3 nap the fifa online 3 nap the garena nap so garena nap gold member nap the zing nap zing xu nap xu zing nap zing xu bang the viettel nap zing xu bang the vina nap zing xu bang the mobi

Power (Nguồn) - An Nam JSC | Laptop | Desktop | Lenovo | Canon | HP | Dell

Lượt truy cập: 1

Trong ngày: 1

 

0
 • Power (Nguồn):
  • Power TAKO 550W 24 Pin
   • Hãng sản xuất: TAKO
   • Công suất: 550W
   • Số chân cắm: 24 Pin
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   • Hãng sản xuất: TAKO
   • Công suất: 550W
   • Số chân cắm: 24 Pin
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   Giá bán: 294.000 VNĐ
  • Huntkey Power Supply Titan 650 650W
   • Hãng sản xuất: Huntkey
   • Công suất: 650W
   • Số chân cắm: 20 + 4Pin
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 24 tháng
   • Hãng sản xuất: Huntkey
   • Công suất: 650W
   • Số chân cắm: 20 + 4Pin
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 24 tháng
   Giá bán: 1.848.000 VNĐ
  • Huntkey Balance King 6000 - 600W
   • Hãng sản xuất: Huntkey
   • Kiểu nguồn: Balance King 6000
   • Công suất: Công suất thật 600W
   • Số chân cắm: 20 + 4Pin
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 24 tháng
   • Hãng sản xuất: Huntkey
   • Kiểu nguồn: Balance King 6000
   • Công suất: Công suất thật 600W
   • Số chân cắm: 20 + 4Pin
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 24 tháng
   Giá bán: 1.659.000 VNĐ
  • Huntkey HK400-GP52
   • Hãng sản xuất: Huntkey
   • Kiểu nguồn: HK 400
   • Công suất: Công suất thật 400W
   • Số chân cắm: 20 + 4Pin
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 24 tháng
   • Hãng sản xuất: Huntkey
   • Kiểu nguồn: HK 400
   • Công suất: Công suất thật 400W
   • Số chân cắm: 20 + 4Pin
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 24 tháng
   Giá bán: 546.000 VNĐ
  • Huntkey CP-350
   • Hãng sản xuất: Huntkey
   • Kiểu nguồn: CP 350H
   • Công suất: 350W
   • Số chân cắm: 20 + 4Pin
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 24 tháng
   • Hãng sản xuất: Huntkey
   • Kiểu nguồn: CP 350H
   • Công suất: 350W
   • Số chân cắm: 20 + 4Pin
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 24 tháng
   Giá bán: 399.000 VNĐ
  • Huntkey POP2000E 200W
   • Hãng sản xuất: Huntkey
   • Kiểu nguồn: POP2000E
   • Công suất: Công suất thật 200W
   • Số chân cắm: 20 + 4Pin
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 0 tháng
   • Hãng sản xuất: Huntkey
   • Kiểu nguồn: POP2000E
   • Công suất: Công suất thật 200W
   • Số chân cắm: 20 + 4Pin
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 0 tháng
   Giá bán: 357.000 VNĐ
  • Power Jetek Q350
   • Hãng sản xuất: Jetek
   • Kiểu nguồn: ATX
   • Công suất: 350W
   • Số chân cắm: 24 Pin
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Gọi điện | Bảo hành: 36 tháng
   • Hãng sản xuất: Jetek
   • Kiểu nguồn: ATX
   • Công suất: 350W
   • Số chân cắm: 24 Pin
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Gọi điện | Bảo hành: 36 tháng
   Giá bán: Tham khảo VNĐ
  • Power Jetek Q400
   • Hãng sản xuất: Jetek
   • Kiểu nguồn: ATX
   • Công suất: 400W
   • Số chân cắm: 24 Pin
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 36 tháng
   • Hãng sản xuất: Jetek
   • Kiểu nguồn: ATX
   • Công suất: 400W
   • Số chân cắm: 24 Pin
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 36 tháng
   Giá bán: 462.000 VNĐ
  • Power Jetek Q300
   • Hãng sản xuất: Jetek
   • Kiểu nguồn: ATX
   • Công suất: 300W
   • Số chân cắm: 24 Pin
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 36 tháng
   • Hãng sản xuất: Jetek
   • Kiểu nguồn: ATX
   • Công suất: 300W
   • Số chân cắm: 24 Pin
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 36 tháng
   Giá bán: 399.000 VNĐ
  • Power Jetek S500T
   • Hãng sản xuất: Jetek
   • Kiểu nguồn: ATX
   • Công suất: 500W
   • Số chân cắm: 24 Pin
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   • Hãng sản xuất: Jetek
   • Kiểu nguồn: ATX
   • Công suất: 500W
   • Số chân cắm: 24 Pin
   Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
   Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
   Giá bán: 294.000 VNĐ
  Liên hệ ngay: 0280.3759.888